Individuální trénink jaro/léto

Individuální tenisový trénink

 • individuální kurzy jsou vhodné pro všechny výkonnostní úrovně hráčů, od začátečníků až po profesionální tenisty.
 • trénink je zaměřen na konkrétní potřeby hráče s důrazem na jeho individualitu a osobní rozvoj. Na základě analýzy úrovně herních schopností a dovedností je pro každého hráče připraven individuální plán přípravy.
 • cílem výuky je zvládnutí optimální tenisové techniky a její následné využití v zápase. Přestože se jedná o nejefektivnější formu výuky, je vhodné individuální trénink kombinovat se skupinovou výukou.

Ceník

 od 6 do 9hod./ víkendod 9 do 15 hod.od 15 do 21 hod.
individuální výuka tenisu s trenérem595,-/lekce575,-/lekce595,-/lekce

ceník je platný od 1. 4. 2017

 

 • cena zahrnuje tenisový dvorec a trenéra
 • platba probíhá vždy první týden daného měsíce, nejpozději do 7. dne. Celková měsíční částka se účtuje na základě závazné objednávky hraní v letní sezoně dle příslušného počtu lekcí v daném měsíci.
 • V případě, že hráč nemá uhrazenou platbu, nemůže nastoupit k tréninku.

Omluvy a náhrady

Omluva více než 24 hodin před tréninkem

 • hráč má možnost vybrat omluvenou hodinu kdykoli během víkendu do konce letní sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů tenisové školy.

Omluva méně než 24 hodin před tréninkem

 •  tenisová škola si vyhrazuje právo změnit trenéra tenisové školičky a to bez předchozího upozornění hráče či zákonného zástupce.
 • tenisová škola si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu s tím, že bude zákonný zástupce dítěte bezodkladně informován telefonicky, sms nebo e-mailem a hodina bude nahrazena v jiném termínu.
 • v případě dlouhodobé absence hráče delší jak 1 měsíc – hráč má možnost vybrat omluvené hodiny započatého měsíce (viz.omluvy) a následující měsíc mu již nebude účtován.
 • tréninky se omlouvají přímo trenérům,se kterými tréninková hodina probíhá pouze písemnou formou sms nebo e-mailem. Telefonická nebo osobní omluva nebude akceptována.
 • hráč platí storno poplatek 50 Kč + cenu kurtu podle platného ceníku Omega Centra sportu a zdraví.

PDF souborVšeobecné a platební podmínky ITS Minitenis

Formát PDF | velikost 210 kB