Skupinový trénink zima

Skupinový tenisový trénink

 • je součástí tenisové školičky Junior Tennis centre
 • tento kurz je vhodný pro hráče všech věkových i výkonnostních úrovní.
 • trénink probíhá ve skupině 2 – 4 dětí na dvorci a k dispozici je 1 trenér.
 • trénink je zaměřen na nácvik a zdokonalování tenisové techniky, zvládnutí základů taktiky a pravidel hry, stejně jako rozvoj pohybových dovedností, nutných pro další výkonnostní růst hráče.
 • trénink ve skupině umožňuje využívat řadu odlišných tréninkových postupů a metod. než trénink individuální. Jde např. o modelování herních situací, nácvik taktických variant ve dvouhře a čtyřhře, základy tenisové psychologie, a mnoho dalších.
 • v zájmu kvality a efektivity tréninkového procesu jsou hráči zařazováni do věkově a výkonnostně srovnatelných skupin. Je vhodné kombinovat s individuální výukou.

Ceník

 od 6 do 9 hod./
21 do 23 hod.
od 9 do 13 hod.od 13 do 15 hod.od 15 do 21 hod.Víkendy a svátkyTenis - Squash kurt - od 15 do 21hod
2 děti na dvorci s trenérem455,-/hod./1 hráč435,-/hod./1 hráč490-/hod./1 hráč600,-/hod/1hráč
455,-/hod./1 hráč330,-/hod/1hráč
3 děti na dvorci s trenérem330,-/hod./1 hráč310,-/hod./1 hráč350,-/hod./1 hráč425,-/hod/1hráč330,-/hod./1 hráč230,-/hod/1hráč
4 děti na dvorci s trenérem265,-/hod./1 hráč245,-/hod./1 hráč270,-/hod./1 hráč330,-/hod/1hráč265,-/hod./1 hráč180,-/hod/1hráč
5 a více dětí na dvorci s trenérem150,-/hod/1hráč

ceník je platný od 9. 10. 2017

 

 • cena zahrnuje tenisový dvorec a trenéra
 • platba probíhá vždy první týden daného měsíce, nejpozději do 7. dne. Celková měsíční částka se účtuje na základě závazné objednávky hraní v zimní sezoně dle příslušného počtu lekcí v daném měsíci.
 • V případě že hráč nemá uhrazenou platbu, nemůže nastoupit k tréninku.

Omluvy a náhrady

Omluva více než 24 hodin před tréninkem

 • V případě, že hráč hraje skupinu 2 hráči na kurtě a bude mít 2x omluvu / hraje skupinu 3 hráči na kurtě a bude mít 3x omluvu / hraje skupinu 4 hráči na kurtě a bude mít 4x omluvu má možnost vybrat 1 individuální hodinu s trenérem kdykoli během víkendu do konce letní sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů tenisové školy
 • V případě, že trénink omluví celá skupina najednou, má možnost si ve stejném složení vybrat tento skupinový trénink kdykoli během víkendu do konce letní sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů tenisové školy.

Omluva méně než 24 hodin před tréninkem

 • hráč platí storno poplatek 50 Kč + poměrnou část kurtu (ve dvou polovina kurtu, ve třech 1/3, ve čtyřech 1/4 atd). V případě, že hráč hraje skupinu 2 hráči na kurtě a bude mít 2x omluvu / hraje skupinu 3 hráči na kurtě a bude mít 3x omluvu / hraje skupinu 4 hráči na kurtě a bude mít 4x omluvu, má možnost vybrat 1 individuální hodinu s trenérem kdykoli během víkendu do konce halové sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů tenisové školy.
 • V případě, že trénink omluví celá skupina najednou, má možnost si ve stejném složení vybrat tento skupinový trénink kdykoli během víkendu do konce halové sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů tenisové školy.  Každý hráč skupiny platí storno poplatek 50 Kč.
 • v případě dlouhodobé absence hráče delší jak 1 měsíc – hráč má možnost vybrat omluvené hodiny započatého měsíce (viz.omluvy) a následující měsíc mu již nebude účtován.
 • tréninky se omlouvají přímo trenérům, se kterými tréninková hodina probíhá pouze písemnou formou sms nebo e-mailem. Telefonická nebo osobní omluva nebude akceptována.
 • tenisová škola si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu s tím, že bude zákonný zástupce dítěte bezodkladně informován telefonicky, sms nebo e-mailem a hodina bude nahrazena v jiném termínu.
 • tenisová škola si vyhrazuje právo změnit trenéra tenisové školičky a to bez předchozího upozornění hráče či zákonného zástupce.

PDF souborVšeobecné a platební podmínky ITS Minitenis

Formát PDF | velikost 210 kB