Individuální trénink zima

Individuální trénink

 • je součástí tenisové školičky Junior Tennis centre
 • tento kurz je vhodný pro hráče všech věkových i výkonnostních úrovní.
 • trénink probíhá ve skupině 2 – 4 dětí na dvorci a k dispozici je 1 trenér.
 • trénink je zaměřen na nácvik a zdokonalování tenisové techniky, zvládnutí základů taktiky a pravidel hry, stejně jako rozvoj pohybových dovedností, nutných pro další výkonnostní růst hráče.
 • trénink ve skupině umožňuje využívat řadu odlišných tréninkových postupů a metod. než trénink individuální. Jde např. o modelování herních situací, nácvik taktických variant ve dvouhře a čtyřhře, základy tenisové psychologie, a mnoho dalších.
 • v zájmu kvality a efektivity tréninkového procesu jsou hráči zařazováni do věkově a výkonnostně srovnatelných skupin. Je vhodné kombinovat s individuální výukou.

Ceník

 6 - 9, 21- 23hod9 - 13 hod.13 - 15 hod.15 - 21hodvíkendy a svátkyTenis - Squash kurt 15-21hod
individuální výuka tenisu s trenérem910,-/lekce890,-/lekce910,-/lekce1200,-/lekce910,-/lekce650,-/lekce

ceník je platný od 1. 10. 2019

 • cena zahrnuje tenisový dvorec a trenéra
 • platba probíhá vždy první týden daného měsíce, nejpozději do 7. dne. Celková měsíční částka se účtuje na základě závazné objednávky hraní v zimní sezoně dle příslušného počtu lekcí v daném měsíci.
 • V případě že hráč nemá uhrazenou platbu, nemůže nastoupit k tréninku.

Omluvy a náhrady

Omluva více než 24 hodin před tréninkem

 • hráč má možnost vybrat omluvenou hodinu kdykoli během víkendu do konce halové sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů tenisové školy.

Omluva méně než 24 hodin před tréninkem

 • hráč platí storno poplatek 50 Kč + cenu kurtu a má možnost vybrat omluvenou hodinu kdykoli během víkendu do konce halové sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů tenisové školy.
 • v případě dlouhodobé absence hráče delší jak 1 měsíc – hráč má možnost vybrat omluvené hodiny započatého měsíce (viz.omluvy) a následující měsíc mu již nebude účtován.
 • tréninky se omlouvají přímo trenérům, se kterými tréninková hodina probíhá pouze písemnou formou sms nebo e-mailem. Telefonická nebo osobní omluva nebude akceptována.
 • tenisová škola si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu s tím, že bude zákonný zástupce dítěte bezodkladně informován telefonicky, sms nebo e-mailem a hodina bude nahrazena v jiném termínu.
 • tenisová škola si vyhrazuje právo změnit trenéra tenisové školičky a to bez předchozího upozornění hráče či zákonného zástupce.

PDF souborVšeobecné a platební podmínky ITS Minitenis

Formát PDF | velikost 210 kB