Všestranná pohybová průprava (VPP)

Všestranná pohybová průprava

Je určena pro děti ve věku 6 – 10 let. Výuka je zaměřena na správné sportovní návyky, zejména správná technika běhu, správné držení těla, cvičení zaměřená na rozvoj koordinace, motoriky, obratnosti a rychlosti.

Trénink probíhá z větší části formou her a soutěží.

VPP budou probíhat pouze za příznivého počasí pouze ve venkovních prostorách, neboť v zimním období není k dispozici volná kapacita haly.