Tenisová školička – jaro/léto

Tenisová školička – jaro/léto

 • Výuka probíhá zpravidla 2x týdně po hodině tréninku.
 • V případě individuálních požadavků jsme schopni vyjít většině vstříc. U starších dětí s vyšší výkonností pak nabízíme možnost dalšího rozvoje prostřednictvím individuálních tréninků a to jak 1 hráč na kurtě, tak i 2 – 4 hráči na kurtě.
 • V případě zájmu můžeme zajistit i trénování o víkendech.

Ceník

Platba 1x týdně trénink2x týdně trénink3x týdně trénink
1 měsíc předem1400,-/měsíc2690,-/měsíc4000,-/měsíc

Ceník je platný od 1. 1. 2024

 • platba probíhá vždy první týden daného měsíce, nejpozději do 7.dne.
 • v případě krátkodobé absence do 1 měsíce se účtují neodehrané hodiny v plné výši
 • v případě dlouhodobé absence nad 1 měsíc se účtuje započatý měsíc v plné výši a teprve následující měsíc již nebude účtován.
 • trénink probíhá ve skupině 8 – 16 dětí na dvorci a k dispozici jsou 2 – 4 trenéři.
 • děti využívají k výkonnostnímu růstu pomůcek akademie.
 • náhrady tréninků nejsou možné.
 • tréninky se omlouvají přímo trenérům, se kterými tréninková hodina probíhá pouze písemnou formou sms nebo e-mailem.
 • tenisová škola si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu s tím, že bude zákonný zástupce dítěte bezodkladně informován telefonicky, sms nebo e-mailem a hodina bude nahrazena v jiném termínu.
 • tenisová škola si vyhrazuje právo změnit trenéra tenisové školičky a to bez předchozího upozornění hráče či zákonného zástupce.

PDF souborVšeobecné a platební podmínky ITS Minitenis

Formát PDF | velikost 210 kB