Tenis pro děti

ITS tenisová školička

je soustavnou přípravou dětí a mladých hráčů na budoucí tenisové působení, jedná se o děti ve věku od 3 do 14 let.

V České republice se dětský tenis dělí do jednotlivých skupin, které lze podle věku rozčlenit následovně: 3 – 7 let MINITENIS, 8 – 9 let BABYTENIS, 10 -12 let MLADŠÍ ŽACTVO a 12 – 14 let STARŠÍ ŽÁCI.

Minitenis

Hra určená pro hráče 3-7 let. Hraje se přes tenisovou síť s měkkými míči, kdy se míč odráží zkrácenou raketou na druhou polovinu dvorce. Pro tuto věkovou kategorii jsou pravidla upravena.

Více informací

Babytenis

Hra určená pro hráče 8 – 9 let. Hraje se přes tenisovou síť s odlehčenými míči, kdy se míč odráží zkrácenou raketou na druhou polovinu dvorce. Pro tuto věkovou kategorii jsou pravidla upravena.

Více informací

Mladší žactvo

Určeno pro děti 10–12 let. Tréninky jsou zaměřeny více na technické provedení úderů. Hráči jsou relativně samostatní a přesouvají se z menších dvorců na kurty normálních tenisových rozměrů, hrají s normálními míči, stejně jako dospělí.

Více informací

Starší žáci

Kategorie 12-14 let. Zde už je kladen důraz na techniku a taktiku, která je již použita pro úspěch v zápasech. Hráči získávají důležité zkušenosti před vstupem do dorosteneckých soutěží. Hráči už na základě získaných dovedností sami rozhodují v zápasech o své taktice a úderech.

Více informací

Pohybová průprava

Je určena pro děti ve věku 6 – 10 let. Výuka je zaměřena na správné sportovní návyky, zejména správná technika běhu, správné držení těla, cvičení zaměřená na rozvoj koordinace, motoriky, obratnosti a rychlosti.

Trénink probíhá z větší části formou her a soutěží.

VPP budou probíhat pouze za příznivého počasí pouze ve venkovních prostorách, neboť v zimním období není k dispozici volná kapacita haly.

Filozofie

Tenis je skvělým sportem pro děti všech věkových kategorií, umožňuje dětem rozvíjet pohybové dovednosti všeho druhu a učí je poznat aspekty individuálního sportu a současně být členem týmu.

V tenisové školičce je dětem nabídnuta možnost se seznámit s tenisem a přivézt je tak ke sportu, který budou moci provozovat celý život a také rozpoznat talentované jedince, kteří se mohou tenisu úspěšně věnovat.

Součástí by také měla být pravidelná všestranná průprava, kde se děti naučí základním pohybovým návykům.

Cíle

V tenisové školičce se děti učí zvládnutí tenisové techniky herní a zábavnou formou, tedy nenásilnou, nejpřirozenější cestou, která zvyšuje motivaci a vlastní aktivitu dětí.

Využívá upravených pomůcek a vybavení, jako nízké sítě atd, které vedou ke snadnějšímu zvládnutí úkolů.

Tenis je sport, který má pozitivní vliv na rozvoj dítěte v oblastech: motorických schopností, mentální, emocionální, sociální, intelektuální, morální, zdravotní.